16. Bashkim Velija

Name Bashkim Velija
Squad Number 16
Position Defensive Midfielder
D.O.B August 1, 1993
Age 26
Nationality Macedonia

Profile

Emri  i  plotë :

Full  name :

Bashkim  Velija

Datëlindja :

Date  of  birth :

01  Gusht  1993

01  August  1993

Vendlindja

Place  of  birth :

Tetovë / Maqedoni

Tetovo / MKD

Lartësia :

Height :

1.80 m.

Pesha :

Weight :

64 kg.

Pozita :

Position :

Mesfushor  defanziv

Defensive  midfielder

Klubi  aktual :

Current  club :

KF (FC) RENOVA

Numri :

Number :

16

Klubet  e  mëparshme :

Previous  clubs :

KF (FC) RENOVA – Tetovë (Tetovo)

KF (FC) REÇICA – Reçicë e madhe (Recica) / huazim / loan