17. Goran Siljanovski

Name Goran Siljanovski
Squad Number 17
Position Defender
D.O.B July 1, 1990
Age 29
Nationality Macedonia

Profile

Emri  i  plotë :

Full  name :

Goran  Siljanovski

Datëlindja :

Date  of  birth :

01  Korrik  1990

01  July  1990

Vendlindja

Place  of  birth :

Tetovë / Maqedoni

Tetovo / MKD

Lartësia :

Height :

1.77 m.

Pesha :

Weight :

75 kg.

Pozita :

Position :

Mbrojtës

Defender

Klubi  aktual :

Current  club :

RENOVA

Numri :

Number :

17

Klubet  e  mëparshme :

Previous  clubs :

KF (FC) MAKEDONIJA GJP – Shkup (Skopje)

KF (FC) VARDAR – Shkup (Skopje)

KF (FC) TETEKS – Tetovë (Tetovo)