22. Saimir Fetai

Name Saimir Fetai
Squad Number 22
Position Midfielder
D.O.B April 4, 1989
Age 30
Nationality Macedonia

Profile

Emri  i  plotë :

Full  name :

Saimir  Fetai

Datëlindja :

Date  of  birth :

04  Prill  1989

04  April  1989

Vendlindja

Place  of  birth :

Tetovë / Maqedoni

Tetovo / MKD

Lartësia :

Height :

1.84 m.

Pesha :

Weight :

75 kg.

Pozita :

Position :

Mesfushor i djathtë ofenziv

Right attacking midfielder

Klubi  aktual :

Current  club :

RENOVA

Numri :

Number :

22

Klubet  e  mëparshme :

Previous  clubs :

/