23. Sashko Ristov

Name Sashko Ristov
Squad Number 23
Position Defender
D.O.B May 19, 1983
Age 36
Nationality Macedonia

Profile

Emri  I  plotë :

Full  name :

Sashko  Ristov

Datëlindja :

Date  of  birth :

19   Maj   1983

19  May  1983

Vendlindja

Place  of  birth :

Kavadarci / Maqedoni

Kavadarci / MKD

Lartësia :

Height :

1.85 m.

Pesha :

Weight :

74 kg.

Pozita :

Position :

Mbrojtës

Defender

Klubi  aktual :

Current  club :

RENOVA

Numri :

Number :

23

Klubet  e  mëparshme :

Previous  clubs :

KF (FC) TIKVESH – Kavadar (Kavadarci)

KF (FC) MILANO – Kumanovë (Kumanovo)

KF (FC) TETEKS – Tetovë (Tetovo)