1. Suat Zendeli

Name Suat Zendeli
Squad Number 1
Position Goalkeeper
D.O.B February 24, 1981
Age 38
Nationality Macedonia

Profile

Emri  i  plotë :

Full  name :

Suat  Zendeli

Datëlindja :

Date  of  birth :

24  Shkurt 1981

24 February 1981

Vendlindja

Place  of  birth :

Shkup / Maqedoni

Skopje / MKD

Lartësia :

Height :

1.92 m.

Pesha :

Weight :

94 kg.

Pozita :

Position :

Portier

Goalkeeper

Klubi  aktual :

Current  club :

KF (FC) RENOVA

Numri :

Number :

1

 

 

 

Klubet  e  mëparshme :

Previous  clubs :

KF (FC) SLOGA  JUGOMAGNAT – Shkup (Skopje)

KF (FC) BASHKIMI – Kumanovë (Kumanovo)

KF (FC) DINAMO – Tiranë / Shqipëri (ALB)

KF (FC) APOLONIA – Fier / Shqipëri (ALB)

KF (FC) BESA – Kavajë / Shqipëri (ALB)

KF (FC) SHKËNDIJA – Tetovë (Tetovo)

KF (FC) PETROLUL – Ploieshti/Rumani(ROM)