4. Agron Memedi

Име Agron Memedi
Squad Number 4
Position Defender
D.O.B November 5, 1980
Age 39
Nationality Macedonia

Profile

Emri  i  plotë :

Full  name :

Agron  Memedi

Datëlindja :

Date  of  birth :

05  Nëntor  1980

05  November 1980

Vendlindja

Place  of  birth :

Tetovë / Maqedoni

Tetovo / MKD

Lartësia :

Height :

1.72 m.

Pesha :

Weight :

69 kg.

Pozita :

Position :

Mbrojtës  i  majtë

Left  back

Klubi  aktual :

Current  club :

KF (FC) RENOVA

Numri :

Number :

4

 

Klubet  e  mëparshme :

Previous  clubs :

KF (FC) TETEKS –  Tetovë (Tetovo)

KF (FC) SHKËNDIJA – Tetovë (Tetovo)

KF (FC) RENOVA – Tetovë (Tetovo)

KF (FC) METALURG – Shkup (Skopje)