15. Argjent Gafuri

Име Argjent Gafuri
Squad Number 15
Position Midfielder
D.O.B February 1, 1989
Age 30
Nationality Macedonia

Profile

 

Emri  i  plotë :

Full  name :

Argjent   Gafuri

Datëlindja :

Date  of  birth :

01  Shkurt 1989

01  Februar  1989

Vendlindja

Place  of  birth :

f. Novo  Sellë – Tetovë / Maqedoni

Novo  Selo – Tetovo / MKD

Lartësia :

Height :

1.75 m

Pesha :

Weight :

70 kg.

Pozita :

Position :

Mesfushor

Midfielder

Klubi  aktual :

Current  club :

RENOVA

Numri :

Number :

15

Klubet  e  mëparshme :

Previous  clubs :

KF (FC)  NOVI  PAZAR – Novi  Pazar / Serbi (SRB)

KF (FC) PARTIZAN – Beograd / Serbi (SRB)